خانه های جذاب و دیدنی

مایکل آنتونی

مایکل آنتونی

مایکل آنتونی

مایکل آنتونی

این ساختمان در هلند ساخته شده و با سفر به درون آن می‌توان با بازدید از همه بخشها، از کارکرد درست یک بدن سالم آگاه شد و آموزش دید. ارتفاع این ساختمان که از نظر ظاهری پیکر انسانی نشسته است، 35 متر است.

/ 1 نظر / 20 بازدید