مناجات عمرانی :)

چون دست خدا فشـرد دستـــــــم را ......... نظاره نمیتــــــــــوان شکستـــــــــم را
بر دشمن آنچه هست بر من نیست .......... خذلان و غم و شکست بر من نیست
من دست خــــــــــدا در آستین دارم .......... چون صاعقــــــــه خشم راستین دارم

/ 0 نظر / 14 بازدید