روحیه انسان دوستی یک مهندس

مهندس مهدی وکیلی بزرگمرد نیکوکار
کسی که از آلمان به پیرانشهر آمده و مسوولیت مداوای کودکان سوخته ی این شهر را تقبل کرده است.
درود بر غیرت ایرانی تو....

درود بر غیرت ایرانی تو.............

مهندس مهدی وکیلی بزرگمرد نیکوکار کسی که از آلمان به پیرانشهر آمده و مسوولیت مداوای کودکان سوخته ی این شهر را تقبل کرده است

آقای مهندس مهدی وکیلی صاحب امتیاز نمایندگی کمپانی مشهور فان آلمان با بیش از 4000 نفر پرسنل که به علت موفقیت های مختلف ، دولت منطقه ای آلمان بارها از ایشون قدردانی کرده است .


مهندس مهدی وکیلی اکثر ثروت خود را در راه کودکان یتیم و مستمندان ایرانی قرار داده و در صورت لزوم تیم اداری ایشون ، آنها را با مخارج خود در مجهز ترین بیمارستانهای آلمان مداوا میکند . ایشون در مجاورت شهر هانوفر در حال ساخت یک بیمارستان بسیار مجهز به نفع کودکان و بیماران مستمند ایرانی می باشد .

درود بر شرف مردان بزرگ ایران زمین

 

/ 0 نظر / 49 بازدید